آخرین سمت : نویسنده همکار
فیلتر گذاری    محل انتشار:    نوع مقاله:    ایندکس شده در:

تعداد نتایج در هر صفحه

5 10 20 50

تعداد نتایج :

0

تعداد نتایج در هر صفحه

5 10 20 50
اطلاعات فردی
  • تاریخ تولد:
    • سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۴۶
  • تحصیلات:
    • آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
    • علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    • فیزیوتراپی (دانشگاه علوم پزشکی اهواز (جندی شاپور